> Startsidan Företaget Tjänster Offertförfrågan Kontakta oss Tisdagen den 19 November  
Tryckbolaget
 
Offertförfrågan

Typ: Blad Broschyr Presentreklam Altarskåp Folder
Format:


A1 A2 A3 A4 A5 A6
Annat enligt nedan
   
Papper omslag: Gramvikt:
Papper inlaga: Gramvikt:
Tryck omslag: 4-färg Annat
Tryck inlaga: 4-färg Annat
Omfång:
Efterbehandling:
För att välja fler alternativ:
Windows: Håll ned tangenten "ctrl" samtidigt som du klickar på alternativet.
Mac: Håll ned äppeltangenten samtidigt som du klickar på alternativet.
Upplaga:
Original:
Leveransadress:
Leveransdatum:
Övrigt:
Namn: *
Företag: *
Telefon: *
E-post: *
* = Obligatoriska fältOrdlista

A-formaten
Standardiserad pappersformatserie där sidorna förhåller sig som 1 till roten ur 2. Arkens area i serien förhåller sig till varandra som 2 till 1 med A0 som 1 m2, A1 som 0,5 m2 och så vidare.

Arkoffset
Offsettryckmetod där tryckpressen matas med pappersark till skillnad från rulloffset där tryck pressen matas med papper på rulle.

Bestruket papper
Papper vars yta jämnats ut med en särskild smet för att erhålla goda tryckegenskaper. Smeten består av bindemedel och pigment.

Bigning
När man gör en vikmarkering, big, för att underlätta falsning eller vikning av styva eller tjocka papper.

Bildbehandling
Att skapa, bearbeta, förändra eller retuschera bilder i datorn.

Bildoriginal
Exempelvis dia, fotografisk papperskopia eller teckning.

Bildupplösning
Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild, mäts i ppi.

Bindning
När man vill sätta ihop flera tryckta ark till en trycksak, t ex metallhäftning, limhäftning eller textilhäftning.

CMYK-läge
En bild sparad i CMYK-läge består tekniskt sett av fyra separata pixelbilder i gråskaleläge: en som representerar cyan, en magenta, en gul och en svart. Det innebär också att en CMYK-bild upptar fyra gånger så mycket minne som en gråskalebild i samma storlek och upplösning.

Dekorfärger
Tryckfärger i speciella kulörer, exempelvis i PMS-systemet. Används vanligen som komplement till svart eller för att uppnå en exakt kulör som inte fyrfärg kan ge. Blandas ihop efter recept.

Digital publicering
Att publicera information i digital form för läsning på skärm, exempelvis ett uppslagsverk på CD eller world wide web.

Digitalt förprovtryck
Digitala förprovtryck görs från de filer som man sedan ska trycka ifrån. Görs på högkvalitativa färgskrivare.

Digitalt tryck
Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare.

Dokument
Filer som man själv har skapat i datorn kallas för dokument, exempelvis Quark Xpress-, Photoshop-, Word- eller Exceldokument.

Dpi
Dots per inch, antal exponeringspunkter per tum, anger utskriftsupplösningen hos sättare och skrivare.

Dummy
Ett provexemplar av till exempel en utskjutning, bindning eller färdig trycksak, vanligen handgjord.

Duplex
En gråskalebild som trycks med två tryckfärger istället för en. Om man vill återge finare detaljer i en svartvit bild, göra den mjukare eller tona den i en annan kulör än rent svart, använder man duplex. Oftast trycker man med svart plus en valfri dekorfärg.

Efterbehandling
Alla de arbetsmoment som utförs med de färdig tryckta pappersarken tills man har en färdig trycksak, till exempel skärning, falsning och bindning.

EPS
Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik.

Falsning
När man viker pappersark. Görs vanligen i falsmaskiner.

Fiberriktning
Beskriver den riktning längs vilken majoriteten av fibrerna i papperet ligger. Samma riktning som papperet har producerats i.

Folder
En trycksak som enbart består av ett falsat ark, ingen bindning.

Folieprägling
När man lägger på en folie på trycksaken som sedan hettas upp. Folien reser sig då och bildar en relief.

Font
En teckensnittsuppsättning i en viss snittvariant lagrad i en fil utgör en font. Filtyper för fonter, exempelvis Truetype och Postscript Typ1.

Fyrfärgstryck
Tryckning med de fyra grundkulörerna CMYK.

GIF
Graphic Interchange Format. Ett filformat i indexerat läge som i huvudsak används för webben. Kan innehålla upp till 256 kulörer.

Grad
Teckenstorlek - anges i punkter.

Gråskalebild
En gråskalebild innehåller pixlar som kan anta toner från 0 till 100 procent av en kulör. Tonskalan från vitt (0 procent) till svart (100 procent) delas in i en skala om ett antal steg, oftast 256, som är standard när man arbetar med Postscript.

HTML
Programspråk för skapande av webbsidor.

Hålning
För att kunna sätta in trycksaken i pärmar. Den hålning som passar i svenska pärmar kallas för triohålning.

Högupplöst bild
Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket, kräver mycket lagringsutrymme.

Inlaga
Sidorna i en broschyr innanför omslaget.

Intag
Samlingsbegrepp för inställningar och förberedelser som skall göras i tryckpressen innan man har ett första godkänt tryckark.

JPEG
Joint Photographic Experts Group. En förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat. Samma på alla datorplattformar.

Kartong
Papperskvalitet med gramvikt över 170g.

Kerning
Att minska avståndet mellan enstaka bokstäver i ett ord.

Kontrast
Tonskillnad. En bild med hög kontrast har stor ton skillnad mellan mörka och ljusa partier.

Kulörhanterings- System
Program där man tar hänsyn till scannrar, skärmar, skrivare, förprovtrycks och tryckets kulöregenskaper. Kallas även för CMS efter engelskans Color Management System.

Lackning
En teknik för att få en blank yta på trycksaken. Den ökar inte nämnvärt skyddet mot smuts och slitage utan har framförallt en estetisk funktion. Lacken trycks antingen på i ett vanligt färgverk eller i ett speciellt lackverk i en offsetpress.

Laminering
Det tryckta arket beläggs med ett skyddande plastskikt - laminat. Det finns blanka och matta laminat. Läggs på i en speciell lamineringsutrustning.

Layout
Skiss som ligger till grund för trycksakens slutliga utseende.

Logotype
Formgivet firmanamn.

Lågupplöst bild
Bild med låg upplösning, ofta 72 ppi. Kräver lite lagringsutrymme. Används ofta som markeringsbild för att sedan manuellt eller automatiskt bytas ut mot en högupplöst bild vid utskrift.

Mönsterskydd
Mönsterskydd ger ensamrätt att i Sverige utnyttja mönstret. Skyddstiden är maximalt 15 år. Patent skyddar en funktion, i 20 år från dess att ansökan lämnas in till Patentverket (PRV).

Obestruket papper
Ett papper som inte har bestrukits. De flesta obestrukna papper ytlimmas för att få en god ytstyrka. Exempel på obestrukna papper är brev-, kopierings- och papper till pocketböcker.

Offsettryck
Tryckformen sätter av (därav offset) tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen/tryckbilden på papperet. Vanligen avses litografisk offset - en tryckmetod där de tryckande ytorna skiljs från icke tryckande med hjälp av kemiska egenskaper, inte genom höjdskillnad.

Omkast
Typ av utskjutning för dubbelsidigt tryck som bara ger ett intag där tryckarken efter att ha tryckts på ena sidan vänds för att med samma griparkant gå in i tryckpressen igen, för att tryckas med samma plåt på andra sidan.

PDF
Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som skapas med programmet Acrobat Distiller.

Perforering
Ett slags rivanvisning. Gör det lättare att riva av exempelvis en talong eller ett svarskort

PMS-färger
Pantone Matching System, bygger på blandningar av nio olika färger. Används främst för dekorfärger i tryck.

Processfärger
De färger man trycker med, i vanliga fall CMYK

Provtryck
Ett provtryck framställs i en tryckpress innan den slutliga upplaga trycks.

Påsiktsbild
Fotografiskt pappersoriginal.

Raster
Används för att simulera gråtoner i tryck, vanligen i form av punkter i olika storlek.

Rastertäthet
Beskriver hur "fint" ett raster är genom att ange antalet rasterlinjer per tum. Anges i lpi - lines per inch.

Returpapper
Papper med returfiberinnehåll, de vanligaste kvaliteterna har 50, 75 eller 100 procent inblandning av returfibrer.

Repro
Samlingsterm för tekniker och metoder för mångfaldigande av dokument.

Rippning
Fotosatt utskrift av digitalt original.

Rulloffset
Offsetmetod som matas med papper på rulle till skillnad från arkoffset som matas med pappersark.

Satsyta
Den yta innanför marginalerna på en sida som man normalt placerar sidans innehåll inom.

Scanner
Utrustning som används för att läsa in bildoriginal i datorn.

Screentryck
En tryckmetod som används för stora format, exempelvis reklamtavlor och hårda tryckbärare, exempelvis plåtskyltar. Tryckformen utgörs av en finmaskig väv som släpper igenom tryckfärg och som är uppspänd på en ram. De icke tryckande ytorna täcks så att färg inte kan släppas igenom.

Stansa
Att göra hål, man stansar hål i film och plåt för att kunna montera dem på ett korrekt sätt med hjälp av registerstift.

TIFF
Tagged Image File Format, ett filformat för digitala bilder.

Toning
Toning utgörs av övergångar mellan ett antal kulörer på bestämda avstånd. Toningar kan antingen vara linjära eller cirkulära.

Tryckanpassning
Digitala bilden anpassas efter tryckets och papperets förutsättningar och egenskaper. Sker i samband med fyrfärgsseparation.

Upplaga
Antal exemplar

Upplösning
Beskriver informationstätheten i en digital bild.

Utfall
Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, dvs läggas en bit utanför sidans format, cirka 5 mm.

Utskjutning
Att placera ut sidor i trycksaken enligt ett speciellt schema till färdiga tryckmontage lika stort som tryckarken. Hur sidorna ska placeras styrs av efterbehandlingen.

Wire-o-bindning
Typ av spiralbindning, används ofta till manualer och skrivblock.

© Copyright TryckBolaget 2005. Alla rättigheter reserverade. Webdesign Nitea™